REAL COMUNIT INVEST (CZ)

Prohlášení o ochraně sobních údajů

Společnost Micka reality s.r.o (dále jen „Společnost“) tímto informuje o účelu a věcném a časovém rozsahu správy a zpracování osobních údajů ve Společnosti a o právech, která v této souvislosti náleží subjektům osobních údajů. 

Legislativní rámec ochrany osobních údajů

Ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, zpracovával Vaše osobní údaje získané na základě Vámi uděleného souhlasu, a to:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • IP adresa
 • místo bydliště (kontaktní adresa)

·       doplňující údaje dle formuláře/požadavku (typ nemovitosti, dispozice nemovitosti, rozměry nemovitosti, stav nemovitosti a orientační hodnotu nemovitosti, typ konstrukce nemovitosti, rozměry nemovitosti)

 1. Vaše výše uvedené osobní údaje budou zpracovány pro marketingové účely, tedy za účelem zařazení do databáze Správce pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s akcemi a materiály, které se týkají realit.
 2. Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo souhlas neodvoláte (viz níže).
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat na základě smluvního vztahu s ním i tito zpracovatelé:
 5. Poskytovatel marketingového softwaru Mailchimp a Ecomail
 6. Poskytovatel nástroje Google formuláře
 7. LemitoMedia s.r.o., Tyršova 138, 270 34 Čistá
 8. Martin Halámek IČ: 05034949 se sídlem Závodu Míru 116/20, Karlovy Vary
 9. Případně další poskytovatelé zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době platforma enforum a společnost eLegal nevyužívá.
 10. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 11. Souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení, které Vám bude na základě Vašeho souhlasu zasláno. Odvolání souhlasu bude mít za následek ukončení zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu.
 12. Vezměte prosím na vědomí, že:

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány ručně či automatizovaně v elektronické formě.

·      Máte právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů.

·      Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

·      S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

·      Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR.

·      Máte právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR.

·      Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených GDPR.

·      Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz).

·      Tímto souhlasíte s tím, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi. 

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

·      Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře. 

·      Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

·      Vyřízení žádosti: 

např. žádosti o tržní ocenění, porovnání nabídek makléřů atp. V některých případe, může dojít k předání osobních údajů Zpracovateli, je-li tomu subjekt osobních údajů nakloněn. V souvislosti s vyřizováním žádostí můžete obdržet sdělení ohledně jeho průběhu, které však není obchodním sdělením.

·      Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.